Systemy przeciw osuwaniu się śniegu mają za zadanie utrzymać masy białego puchu na dachu, aby mógł stopniowo topnieć i zsuwać się w znacznie mniejszych częściach. Likwidują zatem zagrożenia, jakim są lawiny śniegowe, ale też czapy lodowe. Te lawiny to nie tylko śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Mogą one powodować również straty materialne w postaci uszkodzonego systemu rynien czy zniszczonej elewacji.

Aby systemy przeciwśniegowe stanowiły skuteczną ochronę ludzi i mienia, nie muszą być instalowane na całym dachu. Bezwzględnie systemy przeciw osuwaniu się śniegu i lodu należy zamontować nad ciągami komunikacyjnymi oraz drzwiami wejściowymi a także nad garażami oraz przeszkleniami (np. ogród zimowy).

Wszystkie nasze produkty spełniają normy europejskie i posiadają dopuszczenia do zastosowania budownictwie.

Pamiętaj, że aby wyposażenie dachu w 100 procentach spełniało swoje role (zarówno to zapewniające bezpieczną komunikację, jak i mające likwidować zagrożenie związane ze śniegiem i lodem), konieczna jest jego regularna i poprawna konserwacja! Pamiętajmy także, że niezależnie od systemu przeciwśnieżnego, dach powinien być regularnie odśnieżany.

 • Płotki antyśniegowe

  Zapobiegają zsuwaniu się połaci śniegu, ale też stanowią oparcie dla stóp czy zamocowanie liny bezpieczeństwa. Najczęściej montuje się je na dachach stromych, w tym również na dachach zielonych. UWAGA: Produkt przebadany pod kątem dopuszczalnych obciążeń (500 kg/m) i dopuszczony do zakotwienia liną bezpieczeństwa

 • Relingi przeciwśniegowe

  To rozwiązanie skuteczne i przy tym dyskretne, gdyż posiadają niski profil, są więc mało widoczne. Dodatkowo można je wyposażyć w pręty przeciwlodowe, które zapobiegną zsuwaniu się lodu w dolnych partiach blachy

 • Grabie przeciwśniegowe

  Podobnie, jak relingi przeciwśniegowe, mają niski profil. Są efektywne zarówno przy zsuwającym się lodzie, jak i śniegu

 • Pręt przeciwlodowy

  Po wciśnięciu w reling lub płotek przeciwśniegowy zapobiega zsuwaniu się śniegu i warstwy lodu.