Podstawowym zadaniem komunikacji dachowej jest wyznaczenie bezpiecznych szlaków poruszania się po dachu umożliwiające dostęp do urządzeń zamontowanych na dachu, które wymagają serwisowania bądź konserwacji.

Podstawowymi elementami komunikacji są stopnie, drabiny, pomosty dachowe oraz folia antypoślizgowa. Elementy te są obowiązkowe w sytuacji gdy kąt nachylenia dachu jest większy niż 6 stopni lub dach ma śliską powierzchnię a wysokość upadku przekracza 2 metry.

Prawidłowo rozplanowana i zamontowana komunikacja dachowa zapewnia bezpieczeństwo nie tylko osobie przebywającej na wysokości ale także warstwie wierzchniej dachu, którą łatwo uszkodzić co może prowadzić do jej rozszczelnienia.

Komunikacja na dachu skośnym

 • Stopnie dachowe

  przeznaczone do montażu na dachach o kącie do 45 stopni, posiadają antypoślizgowe powierzchnie do chodzenia, należy montować jeden na drugim w odległości nie większej niż 300 mm

 • Drabina dachowa

  zapewnia dostęp do punktów serwisowych, na przykład do komina oraz umożliwia zakotwienie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, gdy kąt nachylenia wynosi mniej niż 12 stopni drabinę można zastąpić pomostem

 • Pomost dachowy

  jego głównym przeznaczeniem jest montaż poziomy, przy większym kącie nachylenia dachu może być zastosowany w kierunku spadku dachu

Komunikacja na dachu płaskim

 • Folia antypoślizgowa

  Na dachach płaskich najczęściej stosuje się:

  folię Fatrafol 810 wzór 205D

  Folia Fatrafol 810 wzór 205D z wierzchu posiada dodatkową antypoślizgową warstwę i przeznaczona jest do wyznaczania ścieżek serwisowych. Własności przeciwpoślizgowe potwierdziły badania, udokumentowane certyfikatem właściwości przeciwpoślizgowych powierzchni suchej i mokrej.

  Folia Fatrafol 810 wzór 205D jest odporna na promieniowanie UV i może być poddawana bezpośredniemu działaniu warunków atmosferycznych.

 • Pomost dachowy

  jego głównym przeznaczeniem jest montaż poziomy, chroni przed mechanicznym uszkodzeniem warstwy hydroizolacji oraz tworzy bezpieczny korytarz umożliwiający przejście nad śliską powierzchnią czy kałużami

Komunikacja na dachu zielonym

 • Pomost dachowy

  jego głównym przeznaczeniem jest montaż poziomy, chroni warstwę zieleni przed uszkodzeniem oraz tworzy bezpieczny korytarz umożliwiający przejście nad śliską powierzchnią