FATRAFOL 818V-UV

Fatrafol 818/V-UV jest folią dachową na bazie PVC-P, wzmocnioną welonem szklanym. Folia odporna na działanie promieniowania UV, posiada wytrzymałość pożarowa BROOF (t1). FATRAFOL 818/V-UV jest produkowana metodą ekstruzji wielokrotnej.

Fatrafol 818/V-UV jest długotrwale odporna na działanie promieniowania UV, dlatego jest przeznaczona przede wszystkim do aplikacji, w których nie można na całej połaci dachowej zapewnić ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych, jak np. nawierzchnia na podkładkach. Membrana może być także wykorzystany do obróbki attyk.

Charakterystyka

  • folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona welonem szklanym
  • odporna na działanie promieniowania UV
  • Fatrafol 818/V-UV jest produkowana metodą ekstruzji wielokrotnej.

Cechy szczególne

  • zastępstwo dla zieleni w miejscu wzniesienia budynku
  • pozytywny wpływ na parametry termiczne i akustyczne dachu
  • poprawa mikroklimatu w okolicy budynku
  • zmniejszenie przepływu wód opadowych przez system odprowadzania wody
  • posiada atest na przerastanie korzeniem FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu).