Dachy zielone

 • Dachy zielone | Budmech Systemy Dachowe

Dachy zielone to przede wszystkim forma zwrócenia naturze powierzchni zielonych odebranych w efekcie  urbanizacji, a także możliwość realizacji ciekawych rozwiązań architektonicznych oraz szereg korzyści dla użytkowników i otoczenia.

Dachy zielone możemy podzielić na trzy główne kategorie w zależności od następującego czynnika:

rodzaj zastosowanej zieleni:stopień nachylenia połaci dachowej:zastosowanie warstwy termoizolacji:
dachy ekstensywnedachy płaskie – do ok 10 st.dachy ocieplone
dachy intensywnedachy skośne – 10 – 25 st.dachy nieocieplone
dachy strome – powyżej 25 st.

Dlaczego projektujemy i budujemy dachy zielone?

 • są powierzchnią biologicznie czynną
 • stwarzają dodatkową przestrzeń użytkową
 • podnoszą komfort życia ich mieszkańców
 • nadają dodatkową wartość estetyczną
 • przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczeń
 • stanowią dodatkową izolację termiczną
 • chronią warstwę hydroizolacji
 • odbijają i tłumią dźwięki.

Dachy zielone ekstensywne

 • charakteryzują się niewielkim ciężarem własnym, zwykle mieszczącym się w przedziale 90 – 180 kg/m2
 • warstwę roślinną dachów ekstensywnych stanowią rośliny o płytkim systemie korzeniowym, o niedużych wymaganiach pielęgnacyjnych, dostosowane do panujących na dachach surowych warunków
 • do najczęściej wykorzystywanych gatunków roślin należą mchy, zioła, trawy i rozchodniki
 • Rośliny mogą być dostarczone w formie przygotowanych wcześniej mat wegetacyjnych lub metodą siewu czy zasadzenia
 • warstwę wegetacyjną na dachach ekstensywnych jest substrat będący mieszanką skał mineralnych o odpowiednim uziarnieniu. Grubość warstwy 6-10 cm
 • warstwę filtracyjną dachu zielonego stanowi włóknina filtracyjna o gęstości min 100 g/m2. Najczęściej stosuje się włókniny polipropylenowe
 • warstwą drenażową na dachu ekstensywnym może być profilowana mata drenażowa (folia kubełkowa).

Dachy zielone intensywne

 • są zielonymi ogrodami zlokalizowanymi na właściwie zaprojektowanych połaciach dachowych budynków
 • wymagają właściwej konstrukcji budynku, która musi być przygotowana na przeniesienie dodatkowych obciążeń, konieczny jest również przemyślany system nawadniania i pielęgnacja
 • warstwę roślinną dachów intensywnych mogą stanowić zróżnicowane formy roślin. Najczęściej stosowane są trawy (dostarczone w rolkach lub zasiane), krzewy, a nawet drzewa
 • warstwę wegetacyjną na dachach intensywnych stanowi właściwie dobrany substrat o grubości nie mniejszej niż 20 cm w przypadku trawników
 • warstwę filtracyjną dachu zielonego intensywnego Budmech stanowi włóknina filtracyjna o gęstości min 100 g/m2
 • warstwą drenażową na dachu ekstensywnym może być profilowana mata drenażowa (folia kubełkowa), wykonana z tworzywa sztucznego, o budowie sprzyjającej retencjonowaniu wody i sprawnemu jej odpływowi z systemu
 • warstwa ochronna ma na celu zabezpieczenie warstwy hydroizolacji w trakcie układania kolejnych warstw dachu zielonego. Proponujemy warstwę włókniny poliestrowej o gęstości min. 300 g/m2.
© Copyright - Systemy-dachowe.pl | Budmech